Kiedy polisa OC nie działa?
Kiedy polisa OC nie działa?
Kiedy polisa OC nie działa?

Ustawodawcy wprowadzają kolejne zmiany w przepisach regulujących prawo drogowe. Niektóre z nich bezpośrednio wpływają na odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych za powstałą szkodę, przenosząc ją na sprawcę zdarzenia. W konsekwencji możliwe są sytuacje, w których nawet posiadając aktualne ubezpieczenie, ubezpieczyciel albo odmówi wypłaty odszkodowania, albo zwróci się z regresem do sprawcy. W obu przypadkach finansową odpowiedzialność za zdarzenie poniesie jego sprawca. Przykład: O tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają się z regresem do sprawców wypadków i kolizji, którzy w momencie zdarzenia byli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wiemy wszyscy. A czy wiesz o tym, że jeśli jako potencjalny sprawca oddalisz się z miejsca zdarzenia (bez względu na trzeźwość) bez poinformowania poszkodowanego lub świadków (np. zarysujesz samochód na parkingu) ryzykujesz, że zostanie to potraktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia? Spowoduje to, że odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego zostanie wyłączona, a wszystkie konsekwencje spadną na Ciebie! A w czasach, kiedy przed każdym sklepem i prawie na każdym skrzyżowaniu są kamery, pozostanie anonimowym jest praktycznie nie możliwe... Nie ryzykuj - bądź odpowiedzialny - tylko wtedy Twoja polisa będzie działać!


Powrót do listy aktualności