Ubezpieczenia mieszkań, domów, innych nieruchomości oraz majątku, czyli ubezpieczenia majątkowe. Szeroka oferta, także ubezpieczenia indywidualne, przygotowywane na miarę Twoich oczekiwań.

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa mieszkania lub domu wraz z jego wyposażeniem, oraz ogrodem. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in. ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, śnieg, dym, sadza, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź).

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: ochrona przed roszczeniami osób trzecich wobec Ciebie i Twoich bliskich, np. za spowodowanie wypadku podczas jazdy na rowerze, przez opiekunkę do dzieci lub pomoc domową.

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia: ochrona obejmuje przypadkowe stłuczenie lub uszkodzenie szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ścian i dachów, luster.

Ubezpieczenie assistance dla domu: ochrona zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów usunięcia awarii w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu.

Ubezpieczenie domu w budowie: ochrona mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości).

Ubezpieczenie domków letniskowych

oferta
Ubezpieczeń