Ubezpieczenie chroniące podczas podróży za granicę. Zakres ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance. Bardzo przydatną ochroną jest również w polisie turystycznej ubezpieczenie OC, które chroni nasze finanse, jeśli to my wyrządzimy komuś nieumyślnie szkodę i przyjdzie nam pokryć z własnej kieszeni koszty naprawy czyjegoś sprzętu, albo co gorsza – koszty leczenia poszkodowanego.

Ubezpieczenie turystyczne i kosztów leczenia

Klienci mają jednak do wyboru wiele opcji ochrony, dodając do swojej polisy:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
 • ubezpieczenie utraty bagażu,
 • ubezpieczenie utraty sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy turystycznej,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegu,
 • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu,
 • ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów (zarówno amatorko, jak i wyczynowo),
 • ubezpieczenie ryzyka wykonywania pracy,
 • bierne uczestnictwo w aktach terroru,
 • ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia chorób przewlekłych.
oferta
Ubezpieczeń