Ubezpieczenie obcokrajowców

ubezpieczenia na życie i osobowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Ubezpieczenie skierowane jest do cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób posiadających polskie obywatelstwo, ale zamieszkujących na stałe poza granicami Polski. W ramach ubezpieczenia ochrona może obejmować:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • koszty leczenia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

oferta
Ubezpieczeń