ubezpieczenia na życie i osobowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Może być zawarte w formie polisy indywidualnej, lub grupowej np. na czas wycieczki czy kolonii.

oferta
Ubezpieczeń