Grupowe ubezpieczenia pracownicze

ubezpieczenia firmowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Grupowe Pracownicze Ubezpieczenie na Życie jest programem ubezpieczeniowym, który zapewnia kompleksową i elastyczną ochronę zdrowia i życia ubezpieczonych pracowników firmy i ich rodzin. Ochrona ubezpieczeniowa jest elastycznie kształtowana na życzenia Klienta.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE GWARANTUJE

-    ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu
-    możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w momencie ustania stosunku prawnego, łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym
-    objęcie ochroną również w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego
-    wysoką jakość bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia
-    szybką wypłatę świadczeń
-    możliwość wyboru odpowiednio dopasowanych opcji w ramach ubezpieczenia grupowego
    


ZAKRES OCHRONY

-    śmierć ubezpieczonego
-    śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca albo udaru mózgu
-    śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-    śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
-    trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-    trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
-    trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
-    niezdolność do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku
-    niezdolność do pracy zarobkowej
-    pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą (ważne na całym świecie)
-    pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (ważne na całym świecie)
-    poważne zachorowanie ubezpieczonego
-    operacje chirurgiczne
-    trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy
-    śmierć małżonka ubezpieczonego
-    śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku NW
-    śmierć dziecka ubezpieczonego
-    śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku NW
-    urodzenie dziecka
-    martwe urodzenie dziecka
-    osierocenie dziecka
-    śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego
-    poważne zachorowanie małżonka
-    poważne zachorowanie dziecka
-    pobyt małżonka w szpitalu spowodowany chorobą
-    pobyt małżonka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem


KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

-    wymierne narzędzie podkreślające dbałość o pracowników i  wzmacniające pozytywny wizerunek firmy, oraz dające możliwość zwiększenia jej konkurencyjności na rynku pracy
-    efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania pracowników
-    możliwość zaliczenia składki opłacanej przez pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
-    łatwość i szybkość wdrożenia ubezpieczenia
-    maksymalnie uproszczony proces przystępowania i obsługi
-    wysoka jakość obsługi w czasie zawierania i po zawarciu umowy
-    szybka i sprawna realizacja wypłat świadczeń


KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

-    zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego i jego rodziny w przypadku nagłych zdarzeń losowych szybka i sprawna obsługa, począwszy od zawarcia umowy ubezpieczenia po wypłatę świadczeń
-    szeroki zakres ochrony dla wszystkich ubezpieczonych oraz ich najbliższych (małżonka i dziecka)
-    prowadzenie programu przez pracodawcę (pracownik nie musi więc pamiętać o regularnym opłacaniu składek)
-    świadczenia ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn
-    wypłacane świadczenia nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.

oferta
Ubezpieczeń