rycak centrum ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne Bielsko-Biała

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2018 roku

gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4 200 zł 6 300 zł 700 zł 210 zł
50% 2 100 zł 3 150 zł 350 zł
20% 840 zł 1 260 zł 140 zł

Gradacja opłaty w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

Źródło: www.ufg.pl


Ubezpieczenie Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w skutek:

Ubezpieczający może sam określić zakres ochrony ubezpieczeniowej stosownie do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać koszty.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, zgubienie bądź zatrzaśnięcie kluczyków, brak paliwa, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną w zależności od wariantu - na terenie Polski lub Europy.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej bez konieczności utraty zniżki z AC. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon to gwarancja pomocy w przypadku uszkodzenia ogumienia: opon, dętek czy kół w Twoim pojeździe.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC, AC, NNW - ubezpieczenie samochodu Bielsko-Biała szyte na miarę Twoich potrzeb.

więcej

GRUPA OTWARTA

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domu, mieszkania firmy. Szeroka oferta ubezpieczeń nieruchomości i ruchomości.

więcej

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Podróżne, zdrowotne, dla narciarzy, rowerzystów.

więcej

nasi partnerzy

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Flota, majątek firmy, ubezpieczenia pracowników - sprawdź naszą ofertę

więcej

Masz pytania? Zadzwoń: 33 822 42 52!