rycak centrum ubezpieczeń

UBEPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ - przykłady

OCHRONA PRAWNA to niezwykle korzystna i bogata forma ubezpieczenia obejmująca swą ochroną życie prywatne ubezpieczonych osób, ich życie zawodowe oraz sprawy związane z ruchem drogowym.

TO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ - kilka przykładów, w jakich sytuacjach przydaje się nasze ubezpieczenie

1. Ktoś wyrządzi Państwu szkodę - ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań

W ruchu drogowym:
-    Próbowali Państwo ominąć dziecko, które wybiegło na drogę i wypadli Państwo z jezdni
-    Podczas wyprzedzania zostali Państwo zepchnięci z jezdni
-    Bezskutecznie domagają się Państwo zwrotu kosztów naprawy pojazdu

W pracy i w życiu prywatnym:
-    Doszło do uszkodzenia albo kradzieży wartościowych rzeczy, które należą do Państwa, np. dzieł sztuki, komputera, żaglówki, sprzętu fotograficznego
-    Woda z sąsiedniej nieruchomości albo z kanalizacji zniszczyła Państwa ogród albo meble i dywany
-    Pies sąsiadów pogryzł Państwa dziecko
-    Zostali Państwo bez powodu zaatakowani i pobici na spacerze
-    Państwa małżonek przewrócił się zimą na nie odśnieżonym chodniku
-    Mieli Państwo wypadek podczas jazdy rowerem albo autobusem. Nie obowiązuje okres karencji!


2. Wszczęto przeciwko Państwu postępowanie w sprawach o wykroczenia albo postępowanie karne - ochrona prawna w sprawach karnych

W ruchu drogowym:
-    Postawiono Państwu zarzut spowodowania wypadku drogowego (również w stanie nietrzeźwym)
-    Prowadzili Państwo pojazd z nadmierną prędkością
-    Nie udzielili Państwo pierwszeństwa przejazdu


W pracy i w życiu prywatnym:
-    Zostali Państwo pociągnięci do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzenia ciała innej osoby podczas rejsu żaglówką, jazdy na nartach albo polowania
-    Państwa pies zaatakował przechodnia
-    Posługiwali się Państwo ogniem, środkami chemicznymi lub urządzeniami technicznymi, w wyniku czego doszło do wybuchu pożaru - zostali Państwo pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie tego niebezpieczeństwa
-    Zarzuca się Państwu naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska
-    Zarzuca się Państwu naruszenie innych przepisów (np. ustawy o broni i amunicji, prawa telekomunikacyjnego itp.). Nie obowiązuje okres karencji!


3. Nie mogą Państwo prowadzić samochodu - ochrona prawna w sprawach związanych z prawem jazdy lub dowodem rejestracyjnym

-    Odebrano Państwu dowód rejestracyjny albo prawo jazdy
-    Zostali Państwo wezwani do odbycia ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych. W przypadku przestępstw i wykroczeń okres karencji nie obowiązuje!


4. Spór z pracodawcą - ochrona prawna w zakresie prawa pracy

-    Spór z pracodawcą z powodu wypowiedzenia, nagany, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wystawienia świadectwa pracy, odmowy udzielenia urlopu oraz przeniesienia na inne stanowisko
-    Uszkodzony został firmowy samochód i pracodawca żąda od Państwa pokrycia kosztów naprawy
-    Pracodawca żąda, aby odkupili Państwo zniszczone narzędzie albo towar. Trzymiesięczny okres karencji!


5. Problemy z ubezpieczeniem społecznym - ochrona prawna w ubezpieczeniach społecznych.

-    ZUS odmawia wypłaty zasiłku (pielęgnacyjnego, macierzyńskiego, porodowego, wychowawczego, rodzinnego itp.)
-    Naliczono Państwu w niewłaściwy sposób emeryturę albo rentę.
-    Państwa syn miał wypadek w czasie pełnienia służby wojskowej
-    ZUS odmówił wypłaty należnego odszkodowania za wypadek przy pracy
-    Wstrzymano Państwu wypłatę renty inwalidzkiej
-    Wadliwie ustalony został stopień Państwa niepełnosprawności
-    ZUS odmówił prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Trzymiesięczny okres karencji! Ochrona ubezpieczeniowa tylko w postępowaniu sądowym


6. Niedotrzymane zobowiązania - ochrona prawna umów

W związku z samochodem:
-    Warsztat samochodowy przedstawił Państwu zawyżony rachunek
-    Państwa nowy samochód ma wady
-    Spór z ubezpieczycielem - powodem wypadku mają być rzekomo zużyte opony
-    Sprzedali Państwo samochód, a nabywca domaga się zwrotu pieniędzy z powodu jego niesprawności


W pracy i w życiu prywatnym (jeśli umowa tak stanowi):
-    W Państwa mieszkaniu wybuchł pożar, a ubezpieczyciel nie chce pokryć szkód
-    Znajomy nie spłaca w terminie udzielonej przez Państwa pożyczki
-    Wymarzona podróż była fatalnie zorganizowana przez biuro podróży
-    Po naprawie ogrzewania w domu kaloryfery nadal są zimne, a wykonawca żąda zapłaty
-    Nowy dywan okazał się wybrakowany
-    Zrezygnowali Państwo z kursu językowego albo zajęć sportowych, a organizator mimo to żąda zapłaty za wszystkie zajęcia
-    Przelew bankowy trafił omyłkowo do innego adresata, który nie chce oddać pieniędzy. Trzymiesięczny okres karencji! Okres karencji nie obowiązuje przy zakupie nowego samochodu!


7. Własność - ochrona prawna własności

W związku z samochodem:
-    Policja odholowała Państwa samochód


W pracy i w życiu prywatnym (jeśli umowa tak stanowi)
-    Komornik zajął Państwa sprzęt stereo pożyczony znajomemu
-    Ktoś domaga się od Państwa wydania cennego obrazu albo kolekcji znaczków, podarowanych Państwu kiedyś przez dziadka
-    Organ administracji nakazał Państwu uśpić psa. Trzymiesięczny okres karencji!


8. Prawo rodzinne i spadkowe - ochrona prawna w zakresie doradztwa

-    Zostali Państwo wydziedziczeni przez zmarłego ojca - po uzyskaniu porady prawnej dochodzą Państwo samodzielnie prawa do zachowku
-    Była małżonka domaga się od Państwa wyższych alimentów - po uzyskaniu porady prawnej samodzielnie nie uznają Państwo tych roszczeń


Nie obowiązuje okres karencji! Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje tylko w przypadku, gdy wystąpi zdarzenie, które pociąga za sobą zmianę Państwa sytuacji prawnej i zmiana ta czyni niezbędnym uzyskanie porady prawnej.

9. Spory z sąsiadami, organami administracji albo z właścicielem mieszkania - ochrona prawna nieruchomości (jeśli umowa tak stanowi)

-    Sąsiedzi nadmiernie hałasują
-    Współwłaściciel domu nie zgadza się na dokonanie remontu
-    Właściciel lokalu podwyższył bezprawnie czynsz
-    Właściciel lokalu wbrew przepisom wypowiedział umowę najmu
-    Organ administracji nie wyraził zgody na wycięcia drzewa w Państwa ogrodzie
-    Sąsiad przeprowadza niebezpieczne roboty ziemne
-    Sąsiad odmawia naprawy zniszczonego płotu
-    Ciężarówka uszkodziła Państwa budynek - spór o wysokość szkody

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC, AC, NNW - ubezpieczenie samochodu Bielsko-Biała szyte na miarę Twoich potrzeb.

więcej

GRUPA OTWARTA

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domu, mieszkania firmy. Szeroka oferta ubezpieczeń nieruchomości i ruchomości.

więcej

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Podróżne, zdrowotne, dla narciarzy, rowerzystów.

więcej

nasi partnerzy

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Flota, majątek firmy, ubezpieczenia pracowników - sprawdź naszą ofertę

więcej

Masz pytania? Zadzwoń: 33 822 42 52!