rycak centrum ubezpieczeń

Ochrona prawna

Ochrona prawna jest niezwykle korzystną i bardzo różnorodną formą ubezpieczenia dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody. Ubezpieczenie to obejmuje podstawową ochronę prawną przedsiębiorcy, ochronę prawną rodziny oraz ochronę prawną w ruchu drogowym obejmującą pojazdy przedsiębiorcy, prywatne pojazdy ubezpieczonej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek lub osoby kierującej działalnością danej firmy, małżonka takich osób oraz niepełnoletnich dzieci. Ochroną ubezpieczeniową objęte są motocykle, motorowery, samochody osobowe i  samochody typu kombi, samochody dostawcze i ciężarowe do 4t ładowności (w przypadku przedsiębiorców transportowych do 1t), samochody mieszkalne oraz przyczepy, w tym przyczepy kempingowe. Inne pojazdy mogą również zostać objęte ubezpieczeniem - w zależności od oceny ryzyka nie będzie naliczana za to dodatkowa składka.


TO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ! OTO PRZYKŁADOWE SYTUACJE, W JAKICH PRZYDAJE SIĘ NASZE UBEZPIECZENIE.

1. Ktoś wyrządzi Państwu szkodę - ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań.

W ramach działalności gospodarczej:
-    Właściciel firmy albo członek jej kierownictwa uległ wypadkowi w  czasie podróży służbowej publicznym środkiem lokomocji albo samochodem partnera w interesach
-    Z sąsiedniej nieruchomości przedostaje się do Państwa magazynu wilgoć i niszczy zgromadzony tam towar
-    Dostawca uszkodził swoim samochodem należący do Państwa wózek widłowy
-    Bezprawna decyzja administracyjna naraża firmę na straty
-    Na sąsiedniej nieruchomości firma budowlana uszkodziła kabel elektryczny, co uniemożliwia Państwa firmie kontynuowanie pracy i naraża na straty


W życiu prywatnym: - Członek Państwa rodziny przewrócił się w hotelu z  powodu niewystarczającego oświetlenia albo nieodpowiedniego zabezpieczenia.
-    Lekarz w szpitalu postawił złą diagnozę
-    Państwa żaglówka została uszkodzona przez inną osobę


W ruchu drogowym:
-    Próbowali Państwo ominąć dziecko, które wybiegło na drogę i wypadli Państwo z jezdni
-    Podczas wyprzedzania zostali Państwo zepchnięci z drogi
-    Bezskutecznie domagają się Państwo zwrotu kosztów naprawy pojazdu. Nie obowiązuje okres karencji!


2. Muszą się Państwo bronić w postępowaniu w sprawach o wykroczenia albo w postępowaniu karnym - ochrona prawna w sprawach karnych.

W ramach działalności gospodarczej:
-    Bawiące się na terenie przedsiębiorstwa dzieci uległy wypadkowi
-    Kierownik przedsiębiorstwa ma odpowiadać za to, że odprowadzono do kanalizacji silnie zanieczyszczone ścieki
-    Oskarżenie za nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała z powodu nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa albo sprzedaży niebezpiecznego produktu
-    Osobie wykonującej wolny zawód zarzuca się "błąd w sztuce"
-    Rzekome naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska, praw pracowniczych albo prawa działalności gospodarczej


W życiu prywatnym:
-    Zostają Państwo pociągnięci do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzenia ciała innej osoby podczas rejsu żaglówką, jazdy na nartach albo polowania
-    Państwa pies zaatakował przechodnia
-    Posługiwali się Państwo ogniem, środkami chemicznymi lub urządzeniami technicznymi, w wyniku czego doszło do wybuchu pożaru -  zostali Państwo pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie tego niebezpieczeństwa


W ruchu drogowym:
-    Postawiono Państwu zarzut spowodowania wypadku drogowego
-    Prowadzili Państwo pojazd z nadmierną prędkością
-    Nie udzielili Państwo pierwszeństwa przejazdu. Nie obowiązuje okres karencji!


3. Nie mogą Państwo prowadzić samochodów - ochrona prawna w sprawach związanych z prawem jazdy lub dowodem rejestracyjnym.

-    Odebrano Państwu dowód rejestracyjny albo prawo jazdy
-    Zostali Państwo wezwani do odbycia ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych. W przypadku przestępstw i wykroczeń okres karencji nie obowiązuje!


4. Kłopoty z prawem pracy - ochrona prawna w zakresie prawa pracy

W ramach działalności gospodarczej:
-    Spór z powodu wypowiedzenia, wysokości wynagrodzenia, wystawienia świadectwa pracy albo urlopu
-    Domagają się Państwo od pracownika odszkodowania za zniszczone narzędzie albo towar czy też za utratę ważnego klienta


W życiu prywatnym:
-    Żona albo córka (np. na praktyce zawodowej) są szykanowane przez pracodawcę. Trzymiesięczny okres karencji!


5. Problemy z ubezpieczeniem społecznym - ochrona prawna w ubezpieczeniach społecznych.

W ramach działalności gospodarczej:
-    ZUS domaga się zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń albo zapłaty zaległych świadczeń
-    ZUS twierdzi, że odprowadzają Państwo za niskie składki na ubezpieczenie społeczne


W życiu prywatnym:
-    Kasa chorych odmówił objęcia Państwa ubezpieczeniem zdrowotnym
-    ZUS odmówił wypłaty zasiłku (pielęgnacyjnego, macierzyńskiego, porodowego, wychowawczego, rodzinnego itp.)
-    Naliczono Państwu w niewłaściwy sposób emeryturę albo rentę
-    Państwa syn miał wypadek w czasie pełnienia służby wojskowej
-    ZUS odmówił wypłaty należnego odszkodowania za wypadek przy pracy. Trzymiesięczny okres karencji! Ochrona ubezpieczeniowa tylko w  postępowaniu sądowym


6. Niedotrzymane zobowiązania - ochrona prawna umów

W ramach działalności gospodarczej:
-    Nie objęte ubezpieczeniem


W życiu prywatnym:
-    W Państwa mieszkaniu było włamanie, a ubezpieczyciel nie chce pokryć szkód
-    Znajomy nie spłacił w terminie udzielonej przez Państwa pożyczki
-    Wymarzona podróż była fatalnie zorganizowana przez biuro podróży
-    Naprawa ogrzewania w domu nie przyniosła efektów
-    Nowa żaglówka albo nowy dywan okazały się wybrakowane
-    Przelew bankowy trafił omyłkowo do innego adresata, który nie chce oddać pieniędzy


W związku z samochodem:
-    Warsztat samochodowy przedstawił Państwu zawyżony rachunek
-    Państwa nowy samochód ma wady
-    Spór z ubezpieczycielem - powodem wypadku mają być rzekomo zużyte opony
-    Sprzedali Państwo samochód i nabywca domaga się zwrotu pieniędzy z  powodu niesprawności pojazdu. Trzymiesięczny okres karencji! Okres karencji nie obowiązuje przy zakupie nowego samochodu!


7. Własność - ochrona prawna własności

W ramach działalności gospodarczej:
-    Nie objęte ubezpieczeniem


W pracy i w życiu prywatnym (jeśli umowa tak stanowi):
-    Komornik zajął Państwa sprzęt stereo pożyczony znajomemu
-    Ktoś domaga się od Państwa wydania cennego obrazu albo kolekcji znaczków, podarowanych Państwu kiedyś przez dziadka
-    Organ administracji chce Państwu nakazać uśpienie psa


W związku z samochodem:
-    Policja odholowała Państwa samochód

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC, AC, NNW - ubezpieczenie samochodu Bielsko-Biała szyte na miarę Twoich potrzeb.

więcej

GRUPA OTWARTA

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domu, mieszkania firmy. Szeroka oferta ubezpieczeń nieruchomości i ruchomości.

więcej

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Podróżne, zdrowotne, dla narciarzy, rowerzystów.

więcej

nasi partnerzy

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Flota, majątek firmy, ubezpieczenia pracowników - sprawdź naszą ofertę

więcej

Masz pytania? Zadzwoń: 33 822 42 52!