rycak centrum ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie chroni interesy majątkowe ubezpieczonego, w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem. Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają także - małżonek ubezpieczającego oraz osoba pozostająca w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, - dzieci, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie), - pomoc domowa zatrudniona przez ubezpieczającego, podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie OC obejmuje swym zakresem między innymi następujące szkody:

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC, AC, NNW - ubezpieczenie samochodu Bielsko-Biała szyte na miarę Twoich potrzeb.

więcej

GRUPA OTWARTA

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domu, mieszkania firmy. Szeroka oferta ubezpieczeń nieruchomości i ruchomości.

więcej

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Podróżne, zdrowotne, dla narciarzy, rowerzystów.

więcej

nasi partnerzy

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Flota, majątek firmy, ubezpieczenia pracowników - sprawdź naszą ofertę

więcej

Masz pytania? Zadzwoń: 33 822 42 52!